Hösten 2014 drog FN-föreningen i Örnsköldsvik igång projektet Utopia- ett kul demokratiprojekt. Målet med projektet är att bidra till ökad kunskap och förståelse för demokratiska processer bland barn och unga. Detta i form av ett fantasifullt rymdspel vid namn Utopia World. Ett projekt där barn inte bara står som slutlig målgrupp utan också är en aktiv del i själva spelutvecklingen.

Det stod snabbt klart att Kulturverket kunde vara till stor hjälp för Utopia-projektet samtidigt som det från Kulturverkets sida blev en välkommen möjlighet att sprida metoden och se hur den fungerar i andra sammanhang. Kulturverkets samarbete med HUMlab på Umeå Universitet visade sig också vara en bra kombination för att ta sig an de pedagogiska och tekniska utmaningar som ett barn-drivet spelutvecklingsprojekt innebär.

Nu, ett år senare är projektet i full gång. Material från skolklasser i Örnsköldsvik tolkas och ligger till grund för det universum spelet utspelar sig i. En första prototyp av spelet är under utveckling. Under hösten kommer elever från Örnsköldsvik och Umeå att testa prototypen. Barnen får då möjlighet att påverka spelets utformning, spelmekanik, gränssnitt, utseende. Samtidigt får vi som utvecklar spelet se vad som funkar, var vi tänkt fel och var vi tänkt rätt. Detta arbete ligger sedan till grund för utvecklingen av den slutliga versionen av spelet.

Utopiaprojektet ägs av Örnsköldsviks FN-förening och finansieras av Allmänna arvsfonden samt Örnsköldsviks kommun. Läs mer om projektet på utopiaworld.se.

Barnens arbete under våren resulterade bland annat i en utställning på Örnsköldsvik museum.
digital tolkning
Digital tolkning av en av barnens figurer