Kulturverket tillsammans med HumLab presenterade resultatet av barnens arbete i projektet. Det blev ett interaktivt sökverktyg baserat på en framtidsversion kring hur vi tänker oss att vi söker information om ca 300 år in i framtiden. Vi arbetade mycket med symboler och kommunikation. Under dagen presenterades även Designhögskolestudenternas arbete baserat på barnens tankar samt att vi fick ta del av intressanta föreläsningar och workshops.