matris2Tillsammans med klass 8 på Grubbeskolan har Kulturverket fortsatt att utveckla och testa vårt nya verktyg/metod. De har jobbat med ord som sedan legat till grund för berättelser, musik och dans.