Vi har haft en alldeles underbar workshopvecka tillsammans med Gymnasiesärskolans Nationella program. Vi har med hjälp av en nyuppfunnen ”kreativ box” arbetat med platser, händelser och känslor i Umeå. Allt vårt gemensamma material, låtar, sångtexter, scenografi, spel och filmer som tagits fram i ett fyra dagars explosivt klimat, samlas nu i en, typ; musikvideo. Här ett bildspel från processen och några sekvenser ur låtar som ungdomarna skapat.