Efter Littfest (se tidigare inlägg) har utställningen nu gått till Midgårdsskolan där arbetet tog sin början i januari. Med avstamp i John Ajvide Lindqvists skräcknovell ’Speciella omständigheter’ arbetade eleverna på Språkintroduktion 1 med att klippa ut sina egna rädslors former i teknik à la Matisse, under ledning av Frida Hammar. Därefter tog textarbetet vid: rädslorna fick ord, orden rimmades på och blev dikter. Formerna och orden digitaliserades av Frida så de enligt elevernas önskemål kunde bli smycken.
Resultatet, ett individuellt arbete som utmynnade i en gemensam smyckeskollektion vid namn ’Speciella omständigheter’, kan upplevas i galleriet vid skolans cafeteria!

Textarbete: Jenny Byström
Bildarbete, foto: Frida Hammar