Örnsköldsviks FN-förening har tillsammans med HUMlab påbörjat ett treårigt barndemokratiprojekt vid namn Utopia. Metoden att jobba med barn är inspirerad av Kulturverket och skall leda fram till ett demokrativerktyg i form av ett spel, Utopia World. Avsikten med spelet är att väcka barns och ungdomars nyfikenhet, lust och vilja att engagera sig i olika samhällsfrågor samt att främja kunskap och förståelse för demokratiska värderingar och processer. Totalt medverkar över hundra barn i projektet.