Elever från Sandviks- och Obbolaskolan har lärt sig om vatten och hjälpt till att konstruera spelet ”Water Crisis”. För att staden ska räddas måste ubåten i grottan hämta elevernas gömda arbeten i det farliga grottsystemet. Ladda ned och spela spelet!

Ladda ner spelet — > Spelet som program

Hur gick det till när vattenspelet skapades?
Två fjärdeklasserna besökte Umeva och lärde sig hur processen ser ut när vattnet i Umeå renas från allsköns smuts.

Vatten03_mindre

SAM_2083

Baserad på den kunskapen har eleverna sedan fantiserat om ett framtida Umeå som ligger under vatten i enorma grottor och de problem det medför. Eleverna blev indelade i team på tre. Varje team fick göra en grotta med exempelvis problem som skulle lösas, fiender som skulle undvikas och forskare som skulle räddas.

img002

Vatten01

Grottorna presenterades sedan inför klassen, lärare och vi från Kulturverket. Bilderna är gjorda av olika lager av färgat papper. Anledningen till att vi valde att göra så här att grottor skall kopplas ihop till ett grottsystem. Baserat på detta system kommer vi sedan göra ett datorspel med hjälp av programmet Game Maker.

Vatten07_mindre

I spelet tar du rollen av en ubåt som måste ge sig ut från staden i den säkra huvudgrottan som är i fara till de farliga externa grottorna(elevernas arbeten) för att hämta och göra det som krävs för att rädda staden.

Vatten08_mindre