Innan jul besökte Calle från Kulturverket och bibliotekarier från Universitetsbiblioteket två klasser i Lövånger. De diskuterade hur vi skulle kunna hitta information utan att behöva använda oss av det skrivna ordet. Kan musik, bilder, lukter eller annat leda vägen?

Designstudenter från Umeå Universitet tog arbetet vidare för att utveckla idéer om hur Universitetsbiblioteket skulle kunna visa sin katalog på ett nytt sätt – locka in besökaren och visa på allt som finns på UB.

Idag träffades eleverna från Lövånger och studenterna från Designhögskolan, och mötet ägde rum på Konstnärligt Campus i Umeå, närmare bestämt på HUMlabX. Det var dags för studenterna att presentera sina idéer för Lövångerseleverna, idéer om hur Universitetsbiblioteket kan utveckla sin webb, idag och i framtiden. Några av idéerna presenterades även på HUMlabs interaktiva golv.

VK var också där och gjorde reportage: http://www.vk.se/1146610/golvet-visar-vagen-till-laneboken