I veckan har våra nio paviljonger flyttat ut till nio platser runt om i Umeå. Paviljong Universitetsstaden med tema ”kunskap” har hamnat på UB på Umeå Universitet. Här fortsätter arbetet kring temat och kring framtidens bibliotek. Elever som deltagit i projektet var på plats, och under våren kommer även andra klasser från Umeås östra delar att ha möjlighet att komma och titta, spela spel och ge förslag på hur framtidens bibliotek kan se ut.

Sponsor för paviljongen är Akademiska Hus och bibliotekarier från Ålidhems skolbibliotek och Universitetsbiblioteket har varit våra temapartners och experter.