När nioåriga Julia började skriva en låt utgick hon från en tankekarta. Första orden blev: ”Dumma cancer”. Det blev snart tydligt att ett A4 inte skulle räcka till för att rymma alla viktiga tankar. Om hur det är att vara på sjukhus, långt från familjen och klassen, inte kunna springa och leka som vanligt. Till slut blev det 9 sidor om oro, längtan, ilska, saknad, förhoppningar och mycket mer. Tankar som många, många andra kan känna igen sig i.