Vi inledde storstilat kulturhuvudstadsåret med utställningen Fair City. Vår lilla stad mitt i Umeå besöktes av tusentals människor under helgen, bland annat kungligheter och ambassadörer, ministrar och journalister.

Men de allra viktigaste besökarna är förstås de barn som inspirerat till Fair City! I två veckor framöver guidar vi runt de medverkande klasserna i utställningen.