I vårt stora projekt Fair City inleddes arbetet med att 9 stycken åk 2 runt om i Umeå fick träffa och prata med studenter från Arkitekthögskolan i Umeå. Samtalen kretsade kring framtiden och kring våra nio teman i projektet: mat, rymden, kunskap, skolan, kommunikation, energi, vatten, barns rätt och resande. Diskussionerna gav en massa tankar hos arkitektstudenterna, som också arbetade med var framtidens hus – våra paviljonger – skulle placeras runt om i staden.

I slutändan var det svårt både praktiskt och ekonomiskt att faktiskt bygga hus som byggde på barnens idéer. I stället resulterade arbetet i nio stycken illustrationer om hur framtidens hus kan komma att se ut – om barnen får bestämma!

Illustrationerna finns på våra nio paviljonger som är resultatet av projektet Fair City. Det är konstnären Frida Hammar som tolkat barnens och arkitektstudenternas arbete. Nedan ser du hennes illustrationer, och hur hon tänkt när hon tolkat barnens idéer.

Vi fortsatte att arbeta med Fair City också i andra klasser. I varje stadsdel/kommundel involverade vi ytterligare 3- 4 klasser, som fick arbeta vidare med våra nio teman. Detta arbete har resulterat i nio utställningar, i våra nio paviljonger. Om du vill läsa mer om arbetet i de nio stadsdelarna så finns det inlägg från detta arbete längre ner på vår hemsida.

Så – på ena sidan paviljongen – en utställning som tar utgångspunkt i elevernas arbete och deras idéer. Och – på andra sidan – framtidshusen som Frida illustrerat.

 

matwebbMAT

Elever från Hörnefors Centralskola åk 2 Ekan träffade under höstterminen studenter från Arkitekthögskolan för att diskutera framtiden och mat. Utifrån detta arbete har Frida Hammar skapat ett mat-hus för framtiden, där vi kan se lukter. Huset krävs samarbete. Två klättrar upp i repen, en styr ögat med ”ratten” så att någon annan kan se lukter. Huset är gjort av godis. Inspiration från barnens arbete har varit: ägg, klättra, samarbeta och godis.

 

 

 

 

 

 

rymdenwebbRYMDEN

Elever från Sandaliden åk 2 träffade under höstterminen 2012 studenter från Arkitekthögskolan för att diskutera framtiden och rymden. Utifrån detta arbete har Frida Hammar skapat ett rymd-hus för framtiden, en rymdträkoja som kan åka till rymden och resa till andra planeter. Det är viktigt att inte vara ensam i rymden så huset har stolar runt om sig för att välkomna gäster. Inspiration från barnens arbete har varit: trygghet, oändliga cirklar, koja och gemenskap.

 

 

 

 

 

 

kunskapwebbKUNSKAP

Elever från Sjöfruskolan år 2 träffade under höstterminen 2012 studenter från Arkitekthögskolan för att diskutera framtiden och kunskap. Utifrån detta arbete har Frida Hammar skapat ett kunskaps-hus för framtiden, där vi lär oss saker som att träna, hoppa från trampolin, göra glass och spela dataspel. Inspiration från barnens arbete har varit: balansträning, gå ner i split och datorer.

 

 

 

 

 

 

framtidensskolawebbSKOLAN
Elever från Täfteå skola åk 2 träffade under höstterminen 2012 studenter från Arkitekthögskolan för att diskutera framtiden och skolan. Utifrån detta arbete har Frida Hammar skapat ett hus för framtidens skola. Här finns ett pysselrum, ett spionrum och ett rum med datorer. I dessa rum får man experimentera hur mycket man vill. Framtidens skola ska vara lite mer som Gröna Lund och vara fylld av rattar, knappar och kompasser som lär oss spännande nya saker. Inspiration från barnens arbete har varit: knappar, pyssel, symaskin, och äventyrslekar.

 

 

 

 

 

 

kommunicerawebbKOMMUNIKATION

Elever från Stöcke skola åk 2 träffade under höstterminen 2012 studenter från Arkitekthögskolan för att diskutera framtiden och kommunikation. Utifrån detta arbete har Frida Hammar skapat ett kommunikations-hus för framtiden. Ett hus som man kommunicerar från med röksignaler och ljus. Inspiration från barnens arbete har varit: walkie-talkies, explosioner, rök och pansarvagn.

 

 

 

 

 

 

energiwebbENERGI

Elever från Östra Ersbodaskolan åk 2 träffade under höstterminen 2012 studenter från Arkitekthögskolan för att diskutera framtiden och energi. Utifrån detta arbete har Frida Hammar skapat ett energi-hus för framtiden, som gör framtidens energi. Energin bildas i cirklar och spindelnät Inspiration från barnens arbete har varit: varningar, högspänning, radiovågor och cirklar.

 

 

 

 

 

 

 

vattenwebbVATTEN

Elever från Obbola skola åk 2 träffade under höstterminen 2012 studenter från Arkitekthögskolan för att diskutera framtiden och vatten. Utifrån detta arbete har Frida Hammar skapat ett vatten-hus för framtiden, ett hus som omvandlar saltvatten till sötvatten. Det finns rör i väggarna och när man kastar bollar i basketkorgen så rörs vattnet runt och blir sötvatten. De gula vingarna flyger sen iväg med sötvatten till platser i världen där det inte finns rent vatten att dricka . Inspiration från barnens arbete har varit: basket, basketkorg, kasta bollar, fjärilar, rent vatten åt alla.

 

 

 

 

 

barnsrattwebbBARNS RÄTT

Elever från Mariehemsskolan åk 2 träffade under höstterminen 2012 studenter från Arkitekthögskolan för att diskutera framtiden och barns rätt. Utifrån detta arbete har Frida Hammar skapat ett rättighetshus för framtiden. Detta hus är en trygg plats och här är naturen och familjen viktigast. Inspiration från barnens arbete har varit: blommor, hjärtan, blad och kärlek.

 

 

 

 

 

 

 

resandewebbRESANDE

Elever från Västangård klass 2 träffade under höstterminen 2012 studenter från Arkitekthögskolan för att diskutera framtiden och resande. Utifrån detta arbete har Frida Hammar skapat ett resande-hus för framtiden, ett hus som kan flyga. Det drivs av vind, sol och vatten och renar vatten när den flyger. Rese-huset har en gulddörr som leder till ett hemligt rum och en guldstol. Inspirationsord från barnens arbeten har varit: fiskhus, fiskflygplan, gulddörr och guldstol.