Om projektet

Kulturverkets andra projekt har vi valt att kalla “Sammankonst”.

Projektet går ut på att, under tre år, utveckla ett samarbete mellan deltagare på Fritid För Allas verksamhet, studenter på Strömbäcks Musikalakademi och Kulturverket där målet är att tillsammans skapa och framföra en helt ny musikal. En nyskriven musikal där hela arbetsprocessen dokumenteras och där resultatet visas på den stora scenen, med samma förutsättningar som andra professionella föreställningar. 

Målet med projektet är att:

  • ta vara på och lyfta målgruppens förmågor, frågor och funderingar.
  • ge deltagarna reellt inflytande och medbestämmande under hela processen.
  • sammanföra målgruppen med morgondagens musikalstjärnor i ett kreativt arbete på lika villkor.
  • aktivt arbeta mot ett “vi – dom – tänk”.
  • skapa en professionell föreställning där olika grupper, genom att mötas och arbeta på lika villkor, upptäcker möjligheterna i varandras förutsättningar.
  • ge målgruppen tekniska och ekonomiska resurser för en professionell produktion. 
  • ge publiken en unik upplevelse de aldrig kommer att glömma!

 

Vi ser framför oss en stark föreställning utan skyddande filter. En föreställning av idag. En föreställning som behövs.

Finansierat av